31 July 2019

Albanian National Theater / by K. P. Traboini

ALBANIAN NATIONAL THEATER, WHICH GOVERNMENT& OLIGARKS WANT TO DESTROY

1- It was commissioned by the Albanian Government in 1938.
2- Designed by renowned Italian architect Giulio Berté.
3- Project implementation firm “Pater - Consilium Edili Speciali Milan”
4- The building is futuristic, modern for the time.
5- Started work in 1938.
6- On 5 January 1939 the Skanderbeg Cultural Center was established there.
7- It was inaugurated on August 8, 1939.
8- An Albanian newspaper for the event wrote: "The inauguration in Tirana of the modern cinema-theater venue .... has a size of 1000 seats divided into two rows ... in order to give spectators amusement in the capital. in a dignified and elegant headquarters. "
9- After World War II on May 24, 1945 the People's Theater was established.
10- In June 1991 it was renamed the National Theater.
11- Many historical events related to this building in the center of Tirana, but never changed its destination as a theater.
12- All that is said to have been Dopo Lavoro of the fascist soldiers are just slander of government mafias - oligarchs who want to destroy the Theater and devour public property in central Tirana.

Prepared by: K. P. Traboini
July 2019

TEATRI KOMBËTAR SHQIPTAR, TË CILIN QEVERITARO-OLIGARKËT DUAN TA RRËNOJNË

1- U porosit nga Qeveria Shqiptare më 1938.
2- U projektua nga arkitekti i njohur Italian Giulio Berté.
3- Firma projekt - zbatuese “Pater – Construzioni Edili Speciali Milano”
4- Ndërtesa është e stilit futurist, modern për kohën.
5- Nisi punimet në vitin 1938.
6- Më 5 janar 1939 aty krijohet qendra kulturore “Skanderbeg”.
7- U përfundua e inaugurua me 8 gusht 1939.
8- Një gazetë shqiptare për këtë ngjarje shkruante: “Inaugurimi në Tiranë i lokalit modern për kinema-theatër ....ka një madhësi prej 1000 vendesh të ndame në dy rende... me qëllim që t' u japi spektatorëve zbavitje në kryeqytet në një seli të denjë zotnijsh dhe elegante."
9- Pas Luftës së Dytë Botërore me 24 maj 1945 u vendos Teatri Popullor.
10- Në qershor 1991 merr emërtimin Teatri Kombëtar.
11- Shumë ngjarje historike lidhen me këtë ndërtesë ne qendër të Tiranës, por asnjëherë nuk e ndërroi destinacionin e vet si teatër.
12- Të gjitha ato që thuhen se ka qenë Dopo Lavoro e ushtarëve fashistë janë vetëm shpifje mafiozësh qeveritaro--oligarkë që duan të shkatërrojnë Teatrin dhe të gllabërojnë pronën publike në qendër të Tiranës.

Përgatiti: K. P. Traboini
Korrik 2019

30 July 2019

Roza Anagnosti: Të rikonstruktohet e jo të prishet Teatri


ROZA ANAGNOSTI:
TË RIKONSTRUKTOHET E JO TË PRISHET TEATRI

Arsyeja pse jam këtu është se qëndroj në mendimin se duhet të rikonstruktohet e jo të prishet teatri. Vendi ka nevojë për një teatër klasik, kemi Butrintin, Apoloninë, Durrësin, këtu është teatri klasik. Le të bëhet edhe një teatër i ri modern. Nuk kam qenë e nuk jam në asnjë parti, asnjëherë, partia ime ka qenë arti ynë, kështu që nuk jam e shtyre nga ndokush veç nga ndjenja ime, sinqeriteti im, dhe përgjegjësia e profesionit tim. Këtu është kultura, këtu është historia, këtu është indentiteti, është emocioni, është shpirti njerëzor. Kam me shume se 50 vjet që interpretoj në këtë skenë. Nuk është keq të duash vendin tënd, të duash profesionin tënd, të kesh edhe emocion se fundja jemi njerëz. Këtu dua të falënderoj ambientalistët, juristët, dashamirësit, artistët, njerëz të medias, kolegët e mi të vjetër dhe të rinj të mrekullueshëm, që nesër do të bëhen akoma më të mirë se ne. Në fund të fundit ky teatër na duhet edhe për memorien e njerëzve. Siç thonë dhe arkitektët, teatri kombëtar është i bukur. Sa herë që vjen këtu të duket edhe më i bukur dhe mjafton të rikonstruktohet dhe e përsëris, kemi nevojë për një teatër klasik. Nuk mund të prishet një teatër. Mendimi im është krejt i sinqertë , pa paramendime. Ne i kemi dhënë shumë gjuhës shqipe në atë skenë, kemi bërë që shqiptarët ta duan më shumë, në mënyrën si interpretohet, se si e thekson dhe emocione të tjera. Këtu janë luajtur kryevepra botërore të cilat njerëzit nuk arrinin ti lexonin, por spektatori i ka parë e ky ishte një zhvillim. Duhet të mendojmë mirë që të marrim vendime të drejta. Nuk është këtu urrejtja, armiqësia, absolutisht jo, unë mendoj se ne i ndihmojmë duke u dhënë mendimin tonë. Indiferentizmi në këtë rast do të ishte një gabim i madh.  E mbyll me fjalët e Nënë Terezës, të gjitha krijohen vetëm me dashuri.

Në tubimin të sheshi i Teatrit
Tiranë, korrik 2018